Utskottet beslutar också om hur antagningen till juristutbildningen ska organiseras och genomföras, vilka kurser som ingår i utbildningen och i ärenden om juris magisterprogram. På utskottet ankommer också att besvara remisser som gäller juristutbildningen och annan grundutbildning. Utbildningsutskottet ska särskilt främja utvecklingen av utbildningen och säkerställa att den vilar på vetenskaplig grund. I utbildningsutskottet ingår, förutom sju lärarrepresentanter, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Utbildningsutskottets ledamöter

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Professor Torben Spaak, ordförande

Universitetslektor Johan Schelin (gruppsuppleant)
Professor Roger Persson Österman

Universitetslektor Andrea Sundstrand (gruppsuppleant)

Universitetslektor Elisabeth Ahlinder  
Universitetslektor Laura Carlson  
Universitetslektor Mia Carlsson  
Universitetslektor Åsa Örnberg  
Forskarstuderande Ivar Lavett Forskarstuderande Alexander Unnersjö
Juris studerande Camilla Stein Juris studerande Miranda Wallin (gruppsuppleant)
Juris studerande Hanna Sahlin Juris studerande Anton Selander (gruppsuppleant)
   

Deltagande fackliga representanter: vakant

Ersättare: vakant