Utskottet beslutar också om hur antagningen till juristutbildningen ska organiseras och genomföras, vilka kurser som ingår i utbildningen och i ärenden om juris magisterprogram. På utskottet ankommer också att besvara remisser som gäller juristutbildningen och annan grundutbildning. Utbildningsutskottet ska särskilt främja utvecklingen av utbildningen och säkerställa att den vilar på vetenskaplig grund. I utbildningsutskottet ingår, förutom sju lärarrepresentanter, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Utbildningsutskottets ledamöter

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Jessika van der Sluijs,
ordförande
Roger Persson-Österman (gruppsuppleant)
Ulrik von Essen Claes Granmar (gruppsuppleant)
Laura Carlson Jack Ågren (gruppsuppleant)
Mia Carlson  
Siv Nyquist  
Marcus Radetzki  
Torben Spaak  
Chefsrådman Malou Lindblom Rådman Lena Aronsson
Advokat André Andersson Advokat Claes Langenius
Stadsjurist Catharina Gyllencreutz Vakant
Hädil Abd-Elkader (jur.stud.) Polly Kallos (gruppsuppleant)
Sara Hariri (jur. stud) Charlotte Hell (gruppsuppleant)
Maria Nääv (doktorand) Martin Ratcovich (suppleant)