Utskottet beslutar också om hur antagningen till juristutbildningen ska organiseras och genomföras, vilka kurser som ingår i utbildningen och i ärenden om juris magisterprogram. På utskottet ankommer också att besvara remisser som gäller juristutbildningen och annan grundutbildning. Utbildningsutskottet ska särskilt främja utvecklingen av utbildningen och säkerställa att den vilar på vetenskaplig grund. I utbildningsutskottet ingår, förutom sju lärarrepresentanter, tre externa ledamöter och tre studeranderepresentanter.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

 

Sammansättning mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamöter

 • Torben Spaak, ordförande
 • Roger Persson Österman
 • Elisabeth Ahlinder
 • Laura Carlson
 • Mia Carlsson
 • Åsa Örnberg
 • Deltagande fackliga representanter: vakant

Suppleanter

 • Johan Schelin (gruppsuppl.)
 • Andrea Sundstrand (gruppsuppl.)
 • Deltagande fackliga representanter: vakant

Studeranderepresentanter

 • Helena Eriksson (ord.)
 • Johan Alexandersson (ord.)
 • Hanna Sahlin (suppl.)
 • Ellinor Hedgren Rylander (suppl.)