Utskottet förordnar och entledigar handledare för forskarstuderande. Vidare utser utskottet opponent, betygsnämnd och ordförande vid disputation för doktorsexamen och vid offentligt seminarium där juris licentiatavhandling framläggs och svarar för frågor om utvärdering av forskning och forskarutbildning. Flertalet av utskottets ledamöter är vetenskapligt kompetenta lärare inom fakulteten. Tre forskarstuderande ingår också i utskottet.

Sammanträden

Datum för utskottets sammanträden hittar du i vårt kalendarium.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med de beslutande organen hittar du under Beslut & protokoll.

Sammansättning mandatperioden 2018-2020

Ordinarie ledamöter

 • Teresa Simon Almendal (ordförande)
 • Mårten Schultz
 • Peter Wahlgren
 • Åsa Hellstadius
 • Anna Kaldal
 • Mark Klamberg

Suppleanter

 • Antonina Bakardijeva Engelbrekt (gruppsuppl.)
 • Jack Ågren (gruppsuppl.)

Studeranderepresentanter

 • Tim Holappa, forskarstud. (ord.)
 • Evelina Lund, forskarstud. (ord.)
 • Sara Göthlin, forskarstud. (ord.)
 • Amanda Johansson Köves, forskarstud. (suppl.)
 • Fredrik Sandberg, forskarstud. (suppl.)