Lektorer

Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av forskarassistenter, lektorer och biträdande lektorer samt i förekommande fall adjunkter i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets anställningsordning.

Professorer

Lärarförslagsnämnden bereder anställningar av professorer samt befodran från lektor till professor i enlighet med de regler som återfinns i Högskoleförordningen och Stockholms universitets anställningsordning.

Se även Arbetsordning för lärarförslagsnämnden (97 Kb)

 

Ledamöter

Mandatperioden 2015-01-27 - 2017-12-31

Ordinarie Gruppsuppleanter
Jonas Ebbesson, dekanus, ordförande Roger Persson Österman
Jessika van der Sluijs, förste prodekanus, vice ordförande Claes Lernestedt
Cecilia Magnusson Sjöberg   
Torben Spaak  
Studeranderepresentanter  
Juris studerande Sara Bergman Juris studerande Sara Hariri
Forskarstuderande Chris Lau Forskarstuderande Dafne Berkestad